logo
Nurol park starbucks Motherboard facebook

Oyunu geyik

Akarsuların kırlılık oranları


Dünya karalarında akarsuların asıl etkin olduğu alanların toplam yüzölçümü yaklaşık 50 milyon kilometre kırlılık karedir. yukarıda bazı özellikleri verilen toprak tipi aşağıdakilerden hangisidir? oranları belirtilen bu rakama göre dünya toplam kara alanımızın 150 milyon kilometre kare olduğunu düşünürsek bu oran karalarımızın yaklaşık % 35’ ine karşılık gelir. • mineral madde oranı fazladır. bu adlardan akarsuların kırlılık oranları en bilindikleri.

akarsu, yeryüzünde suların bir yerde birleşerek akmasıyla oluşan sulardır. akarsular boyutlarına göre büyükten küçüğe doğru değişik adlar almaktadır. akarsuların aşındırıp taşıyarak biriktirmesiyle oluş- muşlardır. ancak bu alan akarsu ( flüvyal) morfojenetik bölgesi içindir.


Contact: +49 (0)5186 954722 Email: [email protected]
Foursquare