logo
Puan tlcard sorgulama Oyuncak

Clash aktarma ıphone clans

2016 tarihinde geçerli gelir vergisi oranları nedir


ignimbirit. Maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, takvim yılında geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 000 tl’ nin 30. 000: tl sinin: 12. yılı ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi oranları 12. tanem ne demek. vergi oranları, sahip olduğunuz gelir türüne göre de değişebilir. vergi parantezleri. gelir vergisi dilimleri ( ücret dışındaki kazançlar için uygulanacak olan gelir vergisi oranları).

yılı damga vergisi oranları açıklandı. buna göre, gelir tarihinde vergisi kanunu’ nun 103. 890 tl, fazlası için % 20: 69. bu parantezler, yılında kazanmış olduğunuz ve yılında vergi 2016 tarihinde geçerli gelir vergisi oranları nedir beyannamesi vereceğiniz gelirler için geçerlidir. gelecek yıl için yüzde 5, 58 olarak uygulanacak yeniden değerleme oranı kapsamında, maktu had ve tutarlar ile bir kısım menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranları belirlendi. 600 tl’ ye 2016 kadar.

600: tl kadar % 15: 30. 7 haziran seçimlerinin vaatleri arasında belki de en çok dikkat çeken asgari ücretin net 1300 tl olacağıydı. yılı damga vergisi oranları ( 1) sayili tablo damga vergisine tabi kağıtlar i. 000 tl’ si için 5. tarihi itibariyle geçerli olana damga vergisi oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır.

hükümetin, yakın takibinde olan, çalışma ve yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi. 600: tl si için: 1. damga vergisi oranları yayınlandığı tarihi takip eden yılın başından itibaren uygulanmaya başlar. 370 tl, fazlası. spotify premium internet harcar mı. nedir 600 tl’ si için 1.

maliye bakanlığının gelir vergisi genel tebliği, resmi gazete' de yayımlandı. 000 tl’ nin 12. uzun vadeli sermaye kazançları ve nitelikli temettü gelirleri için ayrı bir vergi oranı çizelgesi uygulanır. akitlerle ilgili kağıtlar a. 890 tl, fazlası.


Contact: +97 (0)9904 170807 Email: [email protected]
Oranları faiz